Par uzņēmumu

KOMFOVENT preču zīme
KOMFOVENT preču zīme tiek izmantota visām SAS „AMALVA” ražotajām vēdināšanas iekārtām – vēdināšanas sistēmām un ierīcēm.
KOMFOVENT uzsver mūsu centienus telpās radīt un uzturēt komfortablu un veselīgu mikroklimatu, kas nepieciešams cilvēku labklājībai, veselībai un darbaspēju nodrošināšanai. Mēs rūpējamies par savu ražojumu kvalitāti un uzticamu darbību. Ceram, ka efektīvākie risinājumi ir sasniedzami ar mūsu ražotajām iekārtām, tādēļ sakām, ka KOMFOVENT – DARBOJAS NEVAINOJAMI.

Uzņēmuma vēsture
SAS „AMALVA”, kas ražo KOMFOVENT iekārtas, tika nodibināta 1997. gadā Viļņā. Uzņēmums darbu uzsāka, ražojot vēdināšanas sistēmas. 1999. gadā uzņēmums paplašināja savu sortimentu, sāka ražot vēdināšanas iekārtas, kuru produktivitāte sasniedza 50-100 000 m³/h.
Veiksmīgi augošais uzņēmums pieliek visas pūles, lai varētu apmierināt klientu vajadzības, tādēļ pastāvīgi tiek pilnveidoti esošie produkti un radīti jauni. Uzņēmuma strādā vairāk nekā 400 darbinieki, kopējā ražošanas platība sasniedz 30 000 m². Ar uzņēmuma darbību saistās augsta kvalitāte, cieņa pret dabu un atbildība par labāku un tīrāku pasauli, profesionālā labklājība un drošība. Uzņēmumā ir ieviesta kvalitātes vadības un vides aizsardzības sistēma, kas atbilst LST EN ISO 9001:2008 un LST EN ISO 14001:2005 prasībām, bet ražotās iekārtas atzītas par atbilstošām starptautiskajiem EUROVENT standartiem.

Uzņēmuma attīstība
1999. gadā SAS „AMALVA” izveidoja meitasuzņēmumu Rīgā „AMALVA BALTIJA”, kurā ir noliktavas, tirdzniecības struktūrvienība un ražošanas cehs. 2002. gadā SAS „AMALVA” atklāja tirdzniecības struktūrvienību Maskavā. 2007. gadā tika izveidota uguns vārstu rūpnīca Rjazaņā, Krievijā.
Katru gadu tiek ieguldītas investīcijas jaunās tehnoloģijās, iekārtās un personāla mācībās, jo tas viss palīdz saglabāt augstu ražojumu kvalitāti. Kvalificēti inženieri un savas nozares speciālisti veiksmīgi izmanto no ārzemju partneriem iegūto pieredzi, tādēļ mēs varam piedāvāt vislabākos tehniskos risinājumus.
Uzņēmuma augšana mums nozīmē augšanu kopā ar saviem klientiem, mēģinot saprast un īstenot viņu vēlmes. Tikai strādājot kopā ar saviem partneriem, mēs varam virzīties uz priekšu un sasniegt aizvien lielākus mērķus.